Socialize

Home » Archives by category » தொழில் நுட்பம் » கணனி (Page 2)

Hotmail.com இற்கு பதிலாக புதிய outlook.com ஈமெயில்

Hotmail.com இற்கு பதிலாக புதிய outlook.com ஈமெயில்

இதுவரை @hotmail.com, @msn.com , @live.com போன்ற இலவச emailகளை வழங்கி வந்த Microsoft இப்போது அவற்றுக்கு பதிலாக @outlook.com என்ற email முகவரியை அறிமுகப்படுத்துகிறது. உடனடியாக உங்கள்…

Page 2 of 212